Media sosial

IG FB

Terma dan Syarat

Pengenalan

Selamat datang ke laman web Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Dengan mengakses dan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat berikut. Sila baca dengan teliti.

Terma Umum

1. Penerimaan Terma: Dengan menggunakan laman web kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini.

2. Pengubahsuaian Terma: Kami berhak untuk mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan disiarkan di halaman ini, dan penggunaan berterusan laman web ini oleh anda merupakan penerimaan terma yang telah dikemas kini.

Penggunaan Laman Web

1. Kelayakan: Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan laman web kami. Dengan menggunakan laman web kami, anda menyatakan bahawa anda memenuhi syarat umur ini.

2. Tingkah Laku Pengguna: Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web kami untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau mana-mana tujuan yang dilarang oleh terma dan syarat ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini dengan cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan laman web ini atau mengganggu penggunaan dan keseronokan pihak lain terhadap laman web ini.

3. Keselamatan Akaun: Jika anda membuat akaun di laman web kami, anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menghadkan akses kepada komputer anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda.

Harta Intelek

1. Pemilikan: Semua kandungan di laman web ini, termasuk teks, grafik, logo, imej, dan perisian, adalah harta Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa.

2. Lesen dan Akses: Kami memberikan anda lesen yang terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, dan boleh dibatalkan untuk mengakses dan menggunakan kandungan di laman web kami untuk kegunaan peribadi. Anda tidak boleh memuat turun (selain daripada caching halaman) atau mengubah mana-mana bahagian laman web tanpa kebenaran bertulis dari kami.

Pembelian dan Pembayaran

1. Deskripsi Produk: Kami berusaha untuk memastikan bahawa deskripsi produk dan harga adalah tepat. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa deskripsi produk atau kandungan lain di laman web ini adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas daripada kesilapan.

2. Harga: Harga produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan produk tanpa notis.

3. Pembayaran: Semua pembayaran diproses dengan selamat. Dengan membuat pembelian, anda bersetuju untuk menyediakan maklumat pembelian dan akaun yang terkini, lengkap, dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat melalui laman web kami.

Had Tanggungjawab

1. Penafian Jaminan: Laman web kami disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada secara nyata atau tersirat, mengenai operasi laman web ini atau maklumat, kandungan, bahan, atau produk yang disertakan di laman web ini.

2. Had Tanggungjawab: Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz menafikan semua jaminan, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kami tidak menjamin bahawa laman web ini, pelayannya, atau e-mel yang dihantar dari kami bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, dan akibat.

Undang-Undang yang Mengawal

Terma dan syarat ini dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai terma dan syarat ini, sila hubungi kami di:

Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz
Bangunan Sultan Suleiman,
41000, Klang, Selangor Darul Ehsan.

info@galeridiraja.com
Tel: 03-3373 6500
Faks: 03-3373 6510

Terima kasih kerana melawat laman web Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Penggunaan laman web kami adalah tertakluk kepada terma dan syarat ini.

TOP

Alamat:
Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz
Bangunan Sultan Suleiman,
41000 Klang, Selangor Darul Ehsan.

Waktu Lawatan:
Selasa - Ahad : 10am hingga 5pm
Isnin & Cuti Umum : Tutup
Masuk Percuma

Maklumat lanjut
Tel: 03-3373 6500
Faks: 03-3373 6510
E-mel: info@galeridiraja.com